Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Om Colosseum Faust

Colosseum Faust

Faust betyr neve. Dette gjenspeiler kirurgien, arbeidet som utføres av hånden. Selskapet er dannet av venner og drives av venner. Alle ved Colosseum Faust kjenner hverandre gjennom jobb og privat. Vi har alle jobbet sammen tidligere og høstet erfaringer fra hverandre gjennom mange år i klinisk arbeid. Vi vet hva alle i vår behandlingskjede står for og samtlige er håndplukket til de oppgavene de står ovenfor i den dagkirurgiske hverdagen. Dette gir oss og våre pasienter trygghet. Våre pasienter skal føle seg ivaretatt, sett og forstått. Vi føler oss sikre på at vår filosofi skal komme pasienten til gode. Helt til 2018 har vi gitt andre aktører i privat helsesektor vår kvalitet, kontinuitet og faglig tyngde. I 2017 ble tanken på et eget innovativt dagkirurgiske senter gjort til realitet. Samarbeid med kvalitetssenteret, C-Medical sine klinikker i Oslo og Sarpsborg, har ført oss enda nærmere det kvalitetsmålet som vi har hatt fokus på. Spesialister ved Colosseum Faust er klare for å gi deg trygghet, fokusert diagnostikk og riktig behandling av høyeste kvalitet.

Kontakt

Colosseum Faust
Lilleengveien 8, 1523 Moss

Mandag - Torsdag 08.00-16.00 Fredag 09.00-15.00
(Telefontid man-fre kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00)