Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

ACNES

ACNES – Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrom

ACNES er et nerveklem som kan være årsak til magesmerter hos flere. Langvarige magesmerter kan oppleves av mange, uten å finne årsak eller løsning. Ofte har vedkommende vært igjennom flere undersøkelser og ikke fått noe forklaring på hva feiler. Dette kan føre til bekymring om at noe alvorlig ligger bak.  Både diagnose og behandling er lett tilgjengelig. Forskning viser at opp til 30 % av alle pasienter med kroniske magesmerter kan ha underliggende avklemming av hudnerver på magen.

Hva er ACNES?

Kroniske magesmerter som ikke skyldes påvisbare patologi eller har en klar årsak. Dette kan skyldes abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome. Tilstanden gir betydelige og langvarige plager. Dett handler om avklemming av hudnerver på magen, av ukjent årsak.

 

ACNES

ACNES er påvirkning på nerve i bukveggen.

Hvilken symptomer?

Pasienter med ACNES kan oppleve smertene både akutt og kronisk. Smertens karakter kan variere.  Pasienten vil vanligvis rapportere lokaliserte smerter på en side, men det kan også forekomme utstrålende smerter langs nervens forløp fra ryggen. Smerten kan være lokalisert til en nerve eller gå over flere nivåer og på en eller begge sider av midtlinjen. Tilstanden kan også gi smerter mot lyske og skritt. Det er ikke uvanlig at pasienter har plager fra tarmen som ofte har vært gitt diagnosen IBS. Hyppigste plassering av smerter er i nedre høyre kvadrant av magen.

Hvem får ACNES?

Kvinner rammes 5 ganger oftere en menn av ACNES. Tilstanden kan forekomme i all alder.

Hvordan komme frem til diagnosen?

For en mer sikker diagnose anbefales klinisk undersøkelse av en spesialist og ultralydveiledet injeksjon av lokalbedøvelse. Det er vanskelig å oppdage de små nervene på ultralyd, men de gjennomgående blodkarene i bukveggen kan identifiseres ved bruk av doppler.  Nervene følger blodårene.  Ultralydveiledning sørger for at man får levert injeksjonen på riktig sted. Virkning av lokalbedøvelse vil øke sannsynligheten for at vi har med ACNES å gjøre.

Konservativ behandling

For mange pasienter vil en lokalbedøvelse ved gi smertelindring i lengre tid enn lokalbedøvelsens virketid. Ved raskt tilbakevendende plager kan lokal bedøvelse gis igjen eller man senere bruke annen form for injeksjonsbehandling,  for en mer varig effekt. Les mer om konservativ behandling her.

Operasjon

Noen pasienter må til slutt opereres for å få kontroll på problemet. Operasjon innebærer deling av nerver i området som gir smerter. Dette vil føre til nummenhet som er tåles bedre en kroniske smerter.

Dessverre får ikke alle bedring av behandlings tiltak, men studier har vist at opp til 70% kan bli bedre eller helt bra. Les mer om operasjon her.

Det er få spesialister som har hatt fokus på dette problem. Dr Eiriksson har behandlet mange pasienter med denne tilstanden.

Trenger du mer informasjon eller ønsker å bestille time ta kontakt på tlf: 69254000 eller bruk bestilling på nett.

Timebestilling

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss