Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Professor Bjørn Moum

BjornMoum3

Fordøyelsessykdommer

Bjørn Moum

Professor Gastroenterolog

Bjørn Moum er utdannet lege ved Århus universitet, Danmark. Han startet sin spesialistutdanning ved Moss sykehus og siden Sykehuset Østfold Fredrikstad, og Rikshospitalet. Han er spesialist i Indremedisin og spesialist i fordøyelsessykdommer siden 1991.
Han har bred erfaring innenfor fordøyelsessykdommer, mer enn 30 års erfaring innen endoskopisk diagnostikk og behandling i øvre og nedre del av tarmsystemet og har vært med å utvikle nye metoder og nye medisinske behandlinger. Han er nasjonal kompetanseperson innen tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom (IBD)

Han har vært seksjonsoverlege i fordøyelsessykdommer ved Indremedisinsk avdeling, i Fredrikstad 1991- 2006, kombinert med doktorgradsarbeide på Rikshospitalet innenfor klinisk epidemiologi av IBD 1990-1996, og han disputerte for Dr med 1997. Ved siden av seksjonsoverlege i Fredrikstad også vært overlege i perioder ved Rikshospitalet før han i 2006 ble utnevnt til Professor i Fordøyelsessykdommer ved Universitetet i Oslo og overlege ved Aker universitetssykehus, og siden 2011 ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Han er idag Professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Han har mottatt en rekke forskningspriser nasjonalt og internasjonalt for sitt vitenskapelig arbeide innen fordøyelsessykdommer, med spesiell interesse for inflammatoriske tarmsykdommer. Han har publisert mer enn 250 vitenskapelige artikler og veiledet 18 PhD kandidater.

Han har vært leder for Norsk Gastroenterologisk Forening og styremedlem en årrekke, personlig utnevnt medlem i International Organisation for IBD (IOIBD) og har vært nasjonal representant i European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO).