Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Peder T Sandvold Olsen

PederSandvoldOlsen

Fordøyelsessykdommer

Peder Sandvold Olsen

Gastroenterolog

Dr Peder T. Sandvold Olsen er utdannet lege fra Universitetet I Oslo (1995) og er spesialist i Indremedisin (2005) og spesialist i Fordøyelsessykdommer (2006). Han har tidligere vært overlege ved Aker Universitetssykehus og Bærum sykehus.

Han har mange års erfaring fra det private helsevesen. I perioden 2008 – 2020 var han fagansvarlig gastroenterolog ved Volvat Medisinske Senter med hovedfokus på endoskopiske undersøkelser, og startet høsten 2020 ved Moloklinikken.

Han utfører årlig ca. 1000 koloskopier, 600 gastroskopier og 50 kapselendoskopier av tynntarm, i tillegg til vurderinger av problemstillinger knyttet til mage/tarm. Han er den spesialisten i privat praksis som har mest erfaring med fekal transplantasjon ved IBS (Irritabel tarm-syndrom)

Han er opptatt av faglig videre- og etterutdanning og deltar regelmessig på internasjonale og nasjonale kurs og kongresser.

Medlem i Den norske legeforening, Norsk gastroenterologisk forening, Norsk indremedisinsk forening, Praktiserende spesialisters forening, Oslo legeforening og United European Gastroenterology (UEG). Member of Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE). Individual member of The European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE).