Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Tea Brummer

Tea Brummer

Gynekologisk kirurgi

Dr Tea Brummer er spesialist i gynekologi (fødselshjelp og kvinnesykdommer) fra 2008. Utdannet lege ved Helsinki Universitet i 1998.  Mesteparten av spesialistutdanningen utførte hun ved Kvinneklinikken, Helsinki Universitets sykehus. Hun har doktorgrad (Ph.D) innen tema for gynekologisk kirurgi fra 2012. Hun flyttet til Norge i 2013 og i tillegg til Colosseum Faust jobber på Sykehus Østfold Kalnes som seksjonsoverlege på gynekologisk avdeling. Hun vurderer de fleste problemstillinger innen gynekologi. Hun er opptatt av at pasientene skal informeres godt om sykdom og behandling samt føle seg trygge og ivaretatt igjennom behandlingsprosessen.
Hun er medlem i Den norske legeforeningen, Norsk gynekologisk forening, og har vært aktiv medlem i Society of Gynecologic Surgery in Finland (GKS). Tea snakker norsk, finsk, svensk, fransk og engelsk.