Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Anestesi (Narkose)

Anestesi (Narkose).

Anestesiseksjonen ved Colosseum Faust ledes av Overlege dr. med  Vidar Aasbø, spesialist i Anestesiologi. Han har hatt over 30 års virke ved norske offentlige og private sykehus og klinikker. Som nærmeste medarbeidere har han Knut Ivar Erlingsen og Janne Øhrn Erlingsen, som begge har tilsvarende erfaring som spesialsykepleiere i Anestesi.
Vi er svært godt drillet i å jobbe i team, og har alltid nært samarbeid med kirurg og andre sykepleiere.

Anestesi utstyr og metode.

Colosseum Faust er utstyrt med avansert medisinsk teknisk utstyr, og anestesimetodene er hovedsakelig intravenøs anestesi med propofol og opioid.

Sikkerhet og velvære før, under og etter anestesi.

Vi legger den største vekt på pasientens sikkerhet og velvære. Derfor har vi ut fra vår lange erfaring utarbeidet strenge sikkerhetssystemer og andre systemer for å oppnå dette, både når det gjelder mottakelse,  informasjon på stedet, innledning av generell anestesi (“narkose”) , oppvåkning og hjemsendelse. Dette inkluderer forebygging av sterke smerter og kvalme /oppkast, to av de mest hyppige bivirkninger av operasjon og anestesi.
Dette innebærer, i tillegg til riktig anestesimetode,  utstrakt bruk av lokal, eller regional anestesi,  og bruk av smertestillende midler (analgetisk)/anti-inflammatorisk premedikasjon.
I tillegg gir vi kvalmeforebyggende medikasjon til alle pasienter.
For pasientens absolutte sikkerhet, skal man være fastende i minst 6 timer før anestesi innledning,  og komme frisk og opplagt i sin habituelle helsetilstand.
Når det gjelder pasientens eventuelle tilleggssykdommer, vil vi innhente nødvendige epikriser for å få optimal kartlegging på forhånd.
Vi tar noen ganger kontakt med pasienten, eventuelt som en konsultasjon , for å avgjøre om det er forsvarlig å gjennomføre inngrepet.

Timebestilling

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss