Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Vidar Aasbø

Anestesilege

Vidar Aasbø

Anestesi og smertebehandling

Vidar tok legeutdanningen ved Universitetet i Oslo, og er spesialist i Anestesiologi fra 1990, og har vært overlege ved Ullevål sykehus og sykehuset Østfold, der han begge steder har vært sentral innen oppbygging av dagkirurgi-enheter. Vidar Aasbø er anestesilege med særlig kompetanse innen anestesiologisk dagkirurgi og smertebehandling.

Vidar har erfaring fra flerfoldige private klinikker og sykehus i Oslo og i Østfold.

Han har doktorgrad som omhandler postoperativ smerte ved dagkirurgi.

Han er av Den Norske Legeforening godkjent innen kompetanseområdet Smertemedisin  og har jobbet ved privat og offentlig smertepoliklinikk i 20 år, og vil bidra med oppbygging av smertepoliklinikk ved Colosseum Faust i Moss

Les mer om anestesi her.