Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Arrbrokk

Hva er arrbrokk?

Arrbrokk (Incisional hernia) kan komme  i etterkant av tidligere operasjoner på abdomen enten operasjonen er utført med kikkhullsmetoden eller åpen teknikker, og er en type ventral brokk.  Noen operasjoner i bukhulen gjennomføres med store åpninger av selve buken. Dette fører til økt risiko for svikt i bukveggens bindevev og dermed dannelse av brokk. Om 20% av store åpninger på bukveggen etter operasjoner med åpen teknikk gir brokk sammenlignet med  ca 1-5% ved kikkhull.

Arrbrokk

Arrbrokk oppstår etter tidligere operasjoner i bukhulen

Hvilken symptomer?

Det vanligste symptomet er hevelse i arrområdet. Dette kan gi ubehag og smerter. I denne hevelsen vil bukinnhold presses ut  spesielt ved økt trykk inne i buken. Ved relativt små brokk kan man se at buk innholdet presses ut og går ikke tilbake av seg selv. Hvis det er tarm i hevelsen som festes i klem kan dette i verste fall gi  blodsirkulasjonssvikt i tarmen, med alvorlige konsekvenser. I disse tilfellene vil pasienten få symptomer som sterke smerter, utspilt mage, forandret hudenfarge over brokket (lilla, rød),  kvalme, oppkast og feber. Slike situasjoner oppstår heldigvis svært sjeldent (<1%). Ved slike symptomer må vedkommende ta kontakt med nærmeste legevakt umiddelbart.

Diagnose for arrbrokk.

Grundig klinisk undersøkelse vil danne grunnlag for videre utredning. Det er ikke alltid at brokk blir oppdaget ved klinisk undersøkelse alene. Ved overvekt vil klinisk undersøkelse alene gi mindre pålitelige svar, men ved bruk av ultralyd og CT bilder øker kvaliteten av diagnostikken hos særlig disse pasientene.

Behandling av arrbrokk?

Kirurgi er nødvendig til å bli kvitt arrbrokk. Kirurgen vurderer grunnlag for behandling, ved klinisk undersøkelse samt med hjelp av bildediagnostikk.  Hos eldre pasienter med tilleggssykdommer (komorbiditet), hos pasienter med tidligere gjennomførte operasjoner og pasienter uten plagsomme symptomer, kan brokkbind være alternativ for operajson.  Ved brokk hvor det finnes store defekter og  pasienter med omfattende plager henvises til sentraliserte klinikker med spesiell kunnskap i oppbygging av bukveggen.

Det er flere faktorer som overveies når type operasjon velges for arrbrokk. Ettersom disse pasientene har vært operert før så er tidligere historie veldig viktig. Det finnes flere tilnærminger til arrbrokk.

Kirurgen vil gå igjennom aktuelle valgmuligheter ved klinisk undersøkelse.

Trenger du mer informasjon eller ønsker å bestille time ta kontakt på tlf: 69254000 eller bruk bestilling på nett.

 

Timebestilling

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss